Taal/lezen

Deze expertgroep werkt planmatig aan de vakgebieden technisch leesonderwijs en begrijpend lezen. Ze inventariseert en beantwoordt vragen van leerkrachten, stelt kwaliteitskaarten op en bewaakt de voortgang.

Technisch leesonderwijs

Op de Borgh neemt het leesonderwijs een belangrijke plaats in. Vanuit de ambitie dat alle kinderen op een goed niveau vlot kunnen lezen wordt hier veel onderwijstijd in gestoken.

Vanaf de kleutergroepen start het technisch leesonderwijs en in groep 3 wordt de methode ‘veilig leren lezen’ gebruikt. In de groepen 4 5 en 6 wordt gelezen vanuit de leesmap. Daarnaast wordt er in alle groepen vanaf groep 4 een half uur per dag gelezen in een door het kind zelf gekozen boek. Buiten alle instructielessen is het voor alle leerlingen van groep 3-8 belangrijk om veel te lezen. Om het plezier in lezen te behouden en te vergroten is er ook aandacht voor leesmotivatie. De leerkrachten doen aan boekpromotie en lezen dagelijks voor. Ook doet de school mee aan de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. Door samenwerking met de openbare bibliotheek is het aanbod van boeken up-to-date en gevarieerd, zodat kinderen kunnen kiezen uit boeken die bij hun interesse en niveau past.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is voorwaarde voor schoolsucces, want het is de basis voor vrijwel alle schoolvakken, zowel op de basisschool als in het vervolgonderwijs. Na het technisch lezen is begrijpend lezen daarom een vaardigheid waar de Borgh veel onderwijstijd aan besteed.

In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan een voorwaarde voor begrijpend lezen, te weten begrijpend luisteren.

Het team van de Borgh is gestart met het implementeren van een nieuwe manier van het aanbieden van het vak ‘begrijpend lezen’; Close Reading. Bij Close reading staat de tekst centraal. In drie sessies gaan de kinderen geleidelijk steeds dieper in op de tekst met als doel de tekst aan het eind beter te begrijpen. Op dit moment zijn we bezig met de implementatie van Close Reading. Het doel hiervan is dat kinderen dieper ingaan op teksten die aansluiten bij de thema’s van de zaakvakken en hierdoor een beter tekstbegrip ontwikkelen.