Samen volop leren

Dagelijks werken we op onze openbare basisschool met passie en enthousiasme om kinderen op een manier die bij hen past zoveel mogelijk te leren. Leren doen we als team met en van elkaar, en het leren doen we ook samen met de kinderen. Daarbij speelt creativiteit en eigenaarschap een grote rol!

De Borgh is een school die bruist en kinderen laat groeien. Volop leren is de basis waarop wij ons onderwijs bouwen. Ieder kind leert bij ons zo goed mogelijk lezen, rekenen, taal, schrijven en begrijpend lezen. Wij werken in ons team én samen met onze kinderen en onze ouders continu aan onze onderwijskwaliteit vanuit kennis over wat werkelijk werkt bij het leren van kinderen. Daarbij hebben wij hoge verwachtingen zodat ieder kind volop de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Eigenaarschap, Samenwerken, Creativiteit en Ontdekken zijn de ingrediënten die ervoor zorgen dat kinderen en leerkrachten kunnen sprankelen. Kinderen ontdekken de kracht van samenwerking en worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Dit laatste gebeurt ook wanneer zij de wereld om zich heen en hun plaats daarin ontdekken. Wij dagen onze leerlingen uit om stappen te zetten, kritisch te kijken en vernieuwende oplossingen te bedenken. De ontwikkeling van creativiteit is een belangrijke pijler van ons onderwijs.

Volop leren

Samen

Betrokken

Laatste nieuws

Agenda