Ziekmelden/verlof

Ziekmelding

Mocht uw kind ziek zijn meldt u dit dan tussen 8.00 - 8.30 uur via de school, telefoonnummer 0594-500486. De telefoon wordt op woensdag en vrijdag aangenomen door kinderen van de groepen 8. Wanneer er geen afmelding is ontvangen, nemen we contact met u op rond 9.00 uur. U hoeft uw kind maar één keer (dus niet elke dag opnieuw) ziek te melden. Mocht uw kind vóór het weekend zijn ziekgemeld, en is deze na het weekend nog steeds ziek, verzoeken we u uw kind op maandagochtend nogmaals ziek te melden.

 

Aanvraag verlof

Voor het vrij vragen, oftewel verlof, moet u een verlofaanvraag invullen. In de bijlage vindt u het verlofformulier en de bijbehorende toelinchting. Bezoek aan een arts, tandarts of specialist graag na schooltijd afspreken. Is dit niet mogelijk dan wordt na berichtgeving toestemming gegeven. Ook het bezoeken van hulpverlenende instanties, waarmee de school geen contract of samenwerkingsafspraak heeft, moet na schooltijd gebeuren. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.