Kiva

 

Wij zijn ‘KiVa School’, wat betekent dat wij met een antipestprogramma werken dat ontwikkeld is in Finland. Uitgangspunt in dit programma is dat ieder kind deel uitmaakt van een groep en dat een pestprobleem een groepsprobleem is. We geven KiVa in elke groep. De klassen krijgen wekelijks lessen waarbij we samen leren over wat een fijne manier van omgaan met elkaar is en die erop gericht zijn het pesten te voorkomen. Wekelijks wordt in de kring besproken hoe het gaat in de groep met qua sfeer en samenwerking. Wordt er toch gepest, dan organiseren wij een steungroep rond het gepeste kind.

KiVa biedt ons ook de kans om tweemaal per schooljaar te meten of kinderen zich veilig voelen in de groep. Deze basisveiligheid hebben zij nodig om zich te kunnen en durven ontwikkelen. Indien nodig maken we naar aanleiding van de KIVA-meting een plan van aanpak om de veiligheid in de groep te verbeteren. Mede dankzij deze aanpak wordt er op De Borgh nauwelijks gepest en is de sfeer onderling bijzonder goed en rustig.