MR/OR

OR

De Ouderraad is bereikbaar via onderstaand emailadres:

Ordeborgh@hotmail.com

 

Leden:

Yvonne Blankenstein

Jessica Janssen

Vacature

 

MR

De MR is gesprekspartner van de directeur als het gaat om het vaststellen of wijzigen van onderwijskundig en organisatorisch beleid op school. Meedoen in de MR is meehelpen de school en de schoolorganisatie te verbeteren. 

Zo spreken wij o.a. over passend onderwijs, beleid rondom vele zaken zoals veiligheid en leerlingenzorg, arbobeleid, het schooljaarplan, ICT en nog veel meer. De MR heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht en op andere onderwerpen adviesrecht. De MR bestaat in totaal uit zeven leden: vier ouders en drie leerkrachten.

 

De MR van de Borgh bestaat op dit moment uit:

 

Oudergeleding:

Patricia Orriens-Spuij

Aldrik Visser

Mariska Venema

Anthe van den Hende

 

Personeelsgeleding:

Jeanet Criens

Esmé Sopacua

Lennart Wolthoff

Maike Rispens

 

We zijn te bereiken via e-mailadres 

mr-borgh@quadraten.nl