Academische basisschool

Academische opleidingsschool

Obs de Borgh is een academische opleidingsschool. Dat betekent dat wij investeren, meer dan andere basisscholen, in het opleiden van studenten. Studenten kiezen voor onze school, omdat ze hier goede praktijkvoorbeelden treffen en wij de studenten een rijke leeromgeving kunnen bieden. Daarnaast doen ze op onze school meer praktijkervaring op dan studenten die voor een reguliere stageschool kiezen. Onze school profiteert van de studenten doordat zij de nieuwste kennis over onderwijs onze school inbrengen.

Wat is een academische opleidingsschool precies?

Op een academische opleidingsschool is praktijkonderzoek belangrijk om het onderwijs voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Dit wordt gecombineerd met het opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Net als academische ziekenhuizen in de gezondheidszorg zijn academische basisscholen belangrijke kenniscentra voor het basisonderwijs.

Onderzoek

Alle derdejaars en vierdejaars studenten die stage lopen op de Borgh doen hier ook onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een vraag vanuit de Borgh die aansluit bij onze visie en onze schoolontwikkeling. Studenten ervaren het werken met een onderzoekscyclus en de Borgh ontvangt een onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen passend bij onze schoolontwikkeling. Tevens krijgt het team van de Borgh de mogelijkheid en de ruimte om zelf onderzoek te doen passend bij onze schoolontwikkeling. Hiervoor krijgen we begeleiding van een (externe) onderzoeksbegeleider van de Hanze Hogeschool of de RUG.

Opleiden van studenten

Op een academische opleidingsschool zijn meer studenten aanwezig dan op een reguliere basisschool. Wij bieden een rijke leeromgeving en veel ontwikkelmogelijkheden, passend bij de leerwensen van de student. De leerkrachten die de student begeleiden hebben hiervoor een coachingsopleiding gevolgd. Studenten werken in een OIDS traject (opleiden in de school). Daarbij worden ze begeleid door onze opleider in de school (Lennart Wolthoff). Hij geeft praktijkcolleges en maakt een koppeling tussen de aangeboden theorie vanuit de Pedagogische Academie en de praktijk binnen onze school. Ook werkt hij samen met de Pedagogische Academie en denkt hij mee over verbeteringen van de opleiding voor studenten. Hij zal kennis over de nieuwste onderwijsontwikkelingen die binnen de Pedagogische Academie beschikbaar zijn, delen binnen onze school. Zo blijven onze leerkrachten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat merken onze kinderen hiervan?

Een academische opleidingsschool blijft toch vooral ook gewoon een basisschool, een veilige plek waar kinderen het fijn hebben en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Door het werkplekleren van de studenten en de resultaten van de praktijkonderzoeken profiteren onze kinderen van de continue onderwijsverbetering. Onze leerkrachten staan open voor onderwijsvernieuwing en werken graag samen met onze stagiaires. 

We doen dit niet alleen

We zijn onderdeel van de Academische Opleidingsschool Primair Onderwijs Noord-Nederland (AOS PO NN). Hierin zitten schoolbesturen en scholen uit Noord Nederland. We werken samen aan 2 belangrijke doelen:

  • Verbeteren van de kwaliteit van het opleiden van studenten;
  • Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op de basisschool door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.