Meer- en hoogbegaafdheid

 

Op onze school komt het regelmatig voor dat kinderen in één of meerdere vakken erg goed presteren. Op de Borgh proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Daarom verkorten we, waar dit kan, voor deze leerlingen de leerstof. Na selectie bieden we bovendien verrijkings- en verdiepingsstof aan en de kans om samen met anderen aan extra uitdagende opdrachten te werken (Levelwerk). 

Op de Borgh wordt niet alleen in de klassen aandacht gegeven aan kinderen die meer aan kunnen. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen (of jonge kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong) hebben we op de Borgh plusklassen, de zogenaamde ‘Verrekijkers’. De verrekijkers komen wekelijks bij elkaar. Een leerkracht die gespecialiseerd is in onderwijs aan deze leerlingen verzorgt de lessen en bepaalt mede het beleid ten aanzien van kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Kinderen leren bij de Verrekijkers vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, leerstrategieën en de aanpak van een taak.

Deelname aan de Verrekijkers wordt halfjaarlijks geëvalueerd, waarna besloten wordt of de betreffende leerling nog steeds dezelfde onderwijsbehoefte heeft en dus in de plusklas blijft of niet.

Tijdens de lessen werken we, ieder op zijn eigen niveau, aan drie doelen:  

Leren leven

Leren leren

Leren denken

Binnen Quadraten is er ook nog een bovenschoolse plusklas: Skills. Dit is bedoeld voor leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen in het reguliere basisonderwijs.