Expertgroepen

Expertgroepen

Binnen de professionele leergemeenschap van De Borgh  vormen de expertgroepen een belangrijk element. Iedere expertgroep bestaat uit leerkrachten uit verschillende bouwen die zich sterk maken voor één bepaalde pijler van ons onderwijs, zoals lezen, taal, rekenen, creativiteit, het jonge kind en eigenaarschap. De expertgroepen werken aan jaarlijks gestelde doelen vanuit analyses en evaluaties. Zo werken wij cyclisch en planmatig aan verbetering van onze onderwijskwaliteit. De leerkrachten in de expertgroepen werken met focus aan datgene waar we voor willen staan: onze kinderen vanuit een rijk aanbod zo veel mogelijk leren. Vanuit de expertgroepen kunnen bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan worden voor scholing, nieuwe werkwijzen en methodes.