ICT

 

Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. De Borgh zorgt ervoor dat kinderen hun weg in deze wereld kunnen vinden, door ICT-onderwijs aan te bieden op de volgende gebieden: informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

 

 

Informatievaardigheden

De leerlingen leren de juiste informatie te zoeken, te verwerken en kritisch na te denken over alle informatie die te vinden is op internet. Vanuit de methode voor Wereldoriëntatie wordt ook een beroep gedaan op deze informatievaardigheden.

ICT-basisvaardigheden

Alle leerlingen leren werken met programma’s die veel in het dagelijkse leven worden gebruikt, te denken valt aan Word, Powerpoint en Excel. De kleuters hebben de beschikking over een ruime hoeveelheid Ipads, hiermee werken zij aan hun ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. Groep 3-8 heeft chromebooks tot hun beschikking. De leerlingen werken aan hun ICT-basisvaardigheden, maar kunnen ook met speciale software in hun eigen tempo en op eigen niveau werken aan leerstof van bijvoorbeeld rekenen, spelling en lezen.

Computational thinking

Deze term wordt gebruikt voor het beheersen van creatieve computervaardigheden. Deze creatieve computervaardigheden zijn overal voor nodig, bijvoorbeeld om een website te maken, een video op You Tube te zetten, geluid te editen of een Google-enquête op te zetten. Een voorwaarde daarvoor is het leren van een programmeertaal. Al vanaf groep 1 leren de kinderen op de Borgh programmeren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘robotvrienden’ Dash, Dot en Bee-bot. De vaardigheden worden per leerjaar uitgebreid.

Mediawijsheid

Hierbij gaat het om het aanleren van vaardigheden om op een veilige en respectvolle  manier te werken met internet. De leerlingen worden zich bewust van de positieve en negatieve kanten van sociale media en mogelijke beïnvloeding. Schoolbreed wordt jaarlijks meegedaan aan de landelijke week van de mediawijsheid.