Rekenen

De Expertgroep Rekenen heeft tot doel het rekenonderwijs op De Borgh naar een nóg hoger niveau te tillen en afspraken over ons rekenonderwijs te borgen, om zo onze kwaliteit hoog te houden. 

Wereld in Getallen

Op de Borgh werken we met de methode Wereld in Getallen 5 (WIG5). Leerkrachten kunnen met vragen over het gebruik van deze methode terecht bij de expertgroep. Afspraken rondom het gebruik worden vastgelegd op een kwaliteitskaart, welke de expertgroep jaarlijks actualiseert.
 

Oefenmaterialen en spellen

Naast de methode beschikt de Borgh over een ruime hoeveelheid oefenmaterialen en rekenspellen. Deze materialen zijn voor een deel in de groepen terug te vinden, maar zijn hoofdzakelijk terug te vinden in de daarvoor bestemde rekenkasten. De expertgroep heeft de opdracht deze kasten jaarlijks te inventariseren en indien nodig aan te vullen.

 

Speciale rekenactiviteiten

Jaarlijks organiseert de Expertgroep Rekenen dat de leerlingen van de Borgh meedoen aan de Nationale Rekendag. Dit is een dag voor groep 1 tot en met groep 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.

Naast de Nationale Rekendag, waar alle leerlingen aan deelnemen, doen er jaarlijks ook een aantal sterke rekenaars mee met de Kangoeroewedstrijd. Bij deze internationale wedstrijd gaat om dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen.