Eigenaarschap

 

De expertgroep eigenaarschap houdt zich bezig met de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en hun leerproces. Een mooi voorbeeld hiervan is ons rapportfolio.  Op de Borgh werken wij in alle groepen met het rapportfolio. Dit document heeft het rapport vervangen. In het rapportfolio laten kinderen hun ontwikkeling zien op alle vakgebieden. Kinderen worden niet vergeleken met de groep of het gemiddelde, maar met hun eigen ontwikkeling. Het rapportfolio is een werkdocument van de kinderen, waarin zij met hulp van de leerkracht hun eigen leren zichtbaar maken. Gedurende het jaar worden hierin onderdelen vervangen, toegevoegd, geëvalueerd en wordt er gereflecteerd. Twee keer per jaar gaat het rapportfolio mee naar huis; voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie. Tijdens de ouder- kindgesprekken wordt het rapportfolio en de zichtbare ontwikkeling gebruikt als uitgangspunt voor het gesprek.