Cultuur

Cultuureducatie binnen ons onderwijs is van groot belang. Als voorwaarde om creativiteit te kunnen ontwikkelen, moeten kinderen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. Naast dit welbevinden zijn passie, enthousiasme en creativiteit de ingrediënten, die ervoor zorgen dat kinderen sprankelen. 

 

Cultuureducatie bevat op De Borgh o.a.: voorstellingen en musea bezoeken (zoals jaarlijks naar het NNO in Groningen en het Kloostermuseum in Aduard), muziekonderwijs door externe vakleerkrachten, optreden op een podium met je muziekinstrument, creatieve middagen en een kunstweek.

 

De muziekschool en erfgoedpartners ondersteunt ons jaarlijks met een aanvullend aanbod. Daarnaast hebben we voor elke groep een voorstelling, die wordt geregeld door een werkgroep podiumkunsten cultuureducatie Westerkwartier. Daarnaast werken we veel samen met een kunstenares, die ons begeleidt bij de doorgaande leerlijn in de creatieve middagen voor de groepen 3 t/m 8. 

 

De expertgroep cultuur is veelal bezig op organisatorisch gebied om de cultuureducatie goed tot zijn recht te laten komen op De Borgh, bijvoorbeeld door het organiseren van de uitjes, het stimuleren van muziekonderwijs, het organiseren van Borghtheaters, en muziekavonden.