Onze visie

Missie: Samen volop leren!

De Borgh is een school die bruist en kinderen laat groeien. Volop leren is de basis waarop wij ons onderwijs bouwen. Ieder kind leert bij ons zo goed mogelijk lezen, rekenen, taal, schrijven en begrijpend lezen. Wij werken in ons team én samen met onze kinderen en onze ouders continu aan onze onderwijskwaliteit vanuit kennis over wat werkelijk werkt bij het leren van kinderen. Daarbij hebben wij hoge verwachtingen zodat ieder kind volop de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Eigenaarschap, Samenwerken, Creativiteit en Ontdekken zijn de ingrediënten die ervoor zorgen dat kinderen en leerkrachten kunnen sprankelen. Kinderen ontdekken de kracht van samenwerking en worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Dit laatste gebeurt ook wanneer zij de wereld om zich heen en hun plaats daarin ontdekken. Wij dagen onze leerlingen uit om stappen te zetten, kritisch te kijken en vernieuwende oplossingen te bedenken. De ontwikkeling van creativiteit is een belangrijke pijler van ons onderwijs.

Visie

De Borgh is een openbare basisschool: iedereen is welkom ongeacht geloofsovertuiging. Kinderen leren op De Borgh om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zijzelf. Iedereen is uniek en mag er zijn: zowel mensen met of zonder een bepaalde geloofsovertuiging. We leren kinderen over de verschillende overtuigingen die er zijn en laten ze de tradities en rituelen ontdekken. Zo worden kinderen van De Borgh respectvol en tolerant - en tolerantie is een groot goed in onze maatschappij.

Kinderen verschillen in leervermogen, aanpak en de snelheid waarmee ze leren. Wij houden daar rekening mee, kijken wat een kind kan en stimuleren het om zich vanuit eigen kracht te ontwikkelen. Alle kinderen worden gezien en mogen laten zien wie zij zijn. Ontwikkeling ontstaat altijd in relatie tot een ander. De Borgh biedt kinderen de veiligheid die ze nodig hebben om zich open te stellen voor de kinderen en volwassenen om hen heen. Zich te spiegelen, te ontdekken wat hun eigen talent is en wat talenten van anderen zijn. Op De Borgh vinden kinderen het rijke aanbod wat hen ook op het gebied van drama, dans, beweging, muziek, kunst en beeldende vorming uitdaagt en stimuleert.

Kinderen van de Borgh ontwikkelen zich tot zelfbewuste mensen, die na acht jaren basisonderwijs klaar zijn voor hun verdere toekomst. Kinderen die van de Borgh komen hebben een degelijke basis voor het vervolgonderwijs: dat onze manier van werken effectief is zien we in onze resultaten terug. Het portfolio is de basis van leergesprekken met kinderen en gesprekken met ouders. Zo weten we wat kinderen nodig hebben en welke doelen ze zelf nastreven. Kinderen mogen risico’s nemen en fouten maken. Gerichte feedback op het leerproces is één van de meest effectieve middelen om te leren. Wij bieden kinderen het veilige klimaat waarin ze zelf, samen met medeleerlingen, de leerkracht of hun ouders reflecteren op hun leerproces en leerproduct. Leerlingen leren dat ze steeds zelf stappen kunnen zetten in hun eigen leer- en ontwikkelingsproces en dat ze daar ook steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn.  Ieder kind krijgt bij ons het vertrouwen dat het die stappen kan zetten en de ruimte om dit op zijn of haar eigen manier te doen. We bieden hen daarbij natuurlijk de ondersteuning en structuur die nodig is om deze ruimte optimaal te benutten. Onze Kiva- regels, wekelijkse gesprekken in de kring, de gouden en zilveren weken dragen bij aan de bijzonder fijne, rustige en gezellige sfeer die kenmerkend is voor de Borgh.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.