Week 2 op de Borgh

10 januari 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Allereerst wil ik u een heel fijn en gezond 2020 wensen.
In deze eerste nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over het inspectiebezoek, over het innen van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, gezonde school, Cito-toetsen en de tweede ouderavond van dit schooljaar.

 

 

Onze tweede ouderavond van dit schooljaar vindt plaats op donderdag 13 februari. In de schoolgids stond in het jaarrooster dat deze op 16 januari zou plaatsvinden, maar deze datum is per ongeluk niet in de agenda op het ouderportaal terecht gekomen. Om toch zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken en in de gelegenheid te stellen deze mooie ouderavond bij te wonen (en bv oppas te regelen), hebben we de ouderavond een maand verplaatst. We hopen op een zo groot mogelijke opkomst! De ouderavond zal in het teken staan van ons onderwijs. Diverse aspecten van hoe we werken met uw kind komen in twee rondes met workshops aan de orde. het gaat dan om KiVa, de plusklas, rekenen, ICT, spelling, het portfolio en cultuur. In twee rondes kunt u twee workshops bijwonen. U krijgt hiervoor later nog een uitnodiging met verdere toelichting, maar zet u 13 februari vanaf 19.45 uur vast in uw agenda?
 

Op 17 maart komt de inspectie van onderwijs bij ons op school. Op de margemiddag vandaag besteden we aandacht aan dit onderzoek. Momenteel is de inspectie bezig met een thematisch onderzoek aangaande Didactisch Handelen in een aantal scholen in Nederland. Tijdens het bezoek wil de inspectie een beeld krijgen van het didactisch handelen, welke ambities de school heeft en hoe deze terug te zien zijn in de praktijk en hoe de school werkt aan de kwaliteit van het didactisch handelen.
 

Op maandag 6 januari heeft u een mail ontvangen van WisCollect voor het betalen van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Heeft u al betaald? U heeft hiervoor tot 20 januari de tijd. U kunt in het systeem aangeven of u het in twee termijnen wilt betalen, de tweede termijn is dan in april. Wanneer u de mail op 6 januari niet heeft ontvangen, is er een grote kans dat deze in uw spam / ongewenste mail is terechtgekomen. Mocht dit niet zo zijn, neemt u dan contact op met onze administratief medewerkster, Annet Meijer, via 0594-500486 (ma,di,wo,do), of stuur een mail aan  borgh@quadraten.nl, of loop even binnen. 
 

Vanmiddag praten we in het team over de staking van 30 en 31 januari . U hoort daarover volgende week meer. 
 

We zijn blij dat we van de organisatie van Gezonde School weer het vignet Gezonde School voor het themacertificaat Welbevinden hebben behaald. Een prestatie om trots op te zijn. Het vignet is de komende drie jaar geldig. Deze tijd blijven we werken aan de gezondheidsbevordering van onze leerlingen. Dat doen we door samen aan een goed pedagogisch klimaat te werken, KiVa-school te zijn, maar ook door gezonde voeding te stimuleren en veel te bewegen. 
 

De komende twee weken worden de Cito-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. het gaat om toetsen van Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen en Technisch lezen. We nemen deze toetsen twee keer per jaar af, nl in januari en in juni. Ze zijn bedoeld om na te gaan of leerlingen zich op hun niveau voldoende ontwikkelen en of een groep als geheel voldoende ontwikkeling doormaakt. Het is vooral een instrument om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen. Om de ontwikkeling van een leerling te volgen, is een Cito-toets één van de middelen. We gebruiken natuurlijk ook onze eigen observaties, gemaakt werk, methodetoetsen en het portfolio. De resultaten van de Cito-toets zullen net als vorig jaar rond de voorjaarsvakantie  klaar liggen in het lokaal van uw kind. U ontvangt tegen die tijd hier bericht over. 

Namens het team van De Borgh wens ik u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Gerdien Wassenaar,
directeur.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.