einde schooljaar: een kleine terugblik

12 juli 2019

Beste ouders en/of verzorgers,
Hierbij een kleine terugblik op het afgelopen schooljaar!

Het schooljaar 2018-2019 was in veel opzichten een zeer succesvol jaar! We startten met negen nieuwe collega's, die allemaal snel hun plekje vonden in het team. Een nieuwe IB-er, administratief medewerker, onderwijsassistent,  leerkracht van de plusklassen, vakleerkracht gymnastiek en vier nieuwe leerkrachten. Met elkaar hebben wij gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan een mooi schooljaar vol hoogtepunten.

We hebben vele uitstapjes met de kinderen gemaakt. Zo zijn de groepen 8 naar het Rijksmuseum gegaan, de groepen 6 naar het NNO in Groningen, we zijn naar het kloostermuseum gegaan, de molen, naar het dorp Niehove en de kleuters hebben een herfstwandeling en lentewandeling naar de kinderboerderij gemaakt. De plusklas is naar de kinderuniversiteit gegaan, de groepen zijn op schoolreis of schoolkamp geweest en zo was er nog meer.

Dat de Borgh cultuuronderwijs en talentontwikkeling belangrijk vindt uit zich ook in onze muziekavond, waar kinderen die een muziekinsturment bespelen een optreden verzorgden. Alle groepen verzorgden een Borghtheater, de muziekschool is op school geweest om met de groepen te zingen, kinderen hebben verschillende instrumenten bespeeld, natuurlijk hadden we creatieve middagen en de projectweken plastic waarin we kunst en mileu-educatie integreerden. En natuurlijk beleefden we deze week twee onvergetelijke avonden met optredens van de leerlingen van de groepen 8 in hun eindmusical!

Andere mooie dingen die we georganiseerd hebben waren de Grote Rekendag, de Kangoeroewedstrijd en de Koningspelen. De sponsorloop leverde € 3500 voor de bibiotheek!! Eenzelfde bedrag ging naar het Kansfonds, volgens de wens van onze leerlingen zelf. Ook is er aan het begin van het schooljaar een mooi nieuw speeltoestel geplaatst waar alle kinderen veel plezier aan beleven. We hebben een mooi Kerstfeest gevierd. naast lekker eten hebben we ook aandacht besteed aan de oorsprong van het kerstverhaal, dat prachtig werd gespeeld door leerlingen van groep 8. Kinderen van groep 6 en 7 hebben Godsdienstvormend onderwijs en Humanistisch vormend onderwijs gevolgd en we hebben aandacht besteed aan het Paasfeest en aan het suikerfeest. Zo proberen we kinderen respectvol te laten samenleven en ze te leren dat ieder mens uniek is en er mag zijn. 

Onze leerlingen van de groepen acht hebben een uitzonderlijk hoge score gehaald op de eindtoets, de zgn Ieptoets. We hebben goed gewerkt met onze Expertgroepen, waarin leerkrachten in een kleine leergemeenschap samen een deel van ons onderwijsbeleid uitvoeren. 
De expertgroep lezen heeft mede leiding gegeven aan het verbeteren van het technisch lezen. We hebben ingezet op een verbetering van de didactiek en het verhogen van de leesmotivatie. In het nieuwe schooljaar gaan we vanaf de kinderboekenweek starten met een volledig vernieuwde bibliotheek.
Voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn er vier plusklassen gestart olv Roos Roffel. Tevens is het levelwerk (extra uitdagend werk voor kinderen die dat aankunnen) in groep 4 t/m 7 helemaal geimplementeerd. 
Vanaf volgend jaar werken we in de groepen 1 t/m 8 met een leerlingportfolio waarin leerlingen hun ontwikkeling kunnen laten zien. Leerkrachten voeren regelmatig leergesprekken met hun leerlingen om ze te begeleiden en nieuwe leerdoelen op te stellen. De komende jaren willen we langzamerhand overgaan van rapport naar rapportfolio, waar dit portfolio een zeer belangrijke plek zal gaan innemen. De Expertgroep Eigenaarschap is daar druk mee bezig. Ook op het gebied van ons rekenonderwijs willen we steeds onze kwaliteit verbeteren. Er zijn weer enkele leerkrachten die de cursus Met Sprongen Vooruit hebben gevolgd en het komende schooljaar gaan weer een aantal leerkrachten deze cursus volgen, waar de nadruk ligt op doorgaande leerlijnen, automatiseren en bewegend leren. 

We zijn gestart met een scholingstraject 'Handelingsgericht werken', waarbij we begeleid worden door CEDIN, een onderwijsbegeleidingsbureau. Doel hiervan is dat leerkracht steeds beter hun lessen af kunnen stemmen op de behoeftes van de leerlingen. Het komende schooljaar gaan we ons hier verder in verdiepen. Leerkrachten zullen ook in de klas begeleid worden. 

Bij het vak begrijpend lezen wordt vakoverstijgend gewerkt in de groepen 5 tot en met 8. Dat betekent dat leerlingen op hun eigen niveau leren hoe ze teksten beter kunnen begrijpen. In de groepen 1-4 zijn we gestart met begrijpend luisteren. Ook daar gaan we de komende jaren mee verder. 
We hebben veel geïnvesteerd in hardware: er zijn binnen een jaar twee grote kasten vol chromebooks aangeschaft waar we veelvuldig gebruik van maken. Ook hebben we een nieuwe spellingmethode. Iedereen is bijzonder enthousiast over deze bewezen goede methode!

Helaas gebeuren er ook minder leuke dingen zoals bijvoorbeeld de langdurige ziekte van onze twee leerkrachten Susanne en Annemiek. Ook juf Ina is al lange tijd afwezig. Gelukkig is Annemiek al weer een tijd hersteld en ook juf Susanne is aan de beterende hand.
Juf Gea is met pensieon gegaan, dit hebben we vorige week donderdag uitgebreid met elkaar "gevierd", al zijn we natuurlijk verdrietig dat we deze geweldige leerkracht en collega moeten gaan missen. 

Ons gebouw wordt steeds voller doordat zowel het Anker als De Borgh en ook de SKSG steeds meer ruimte nodig hebben. Gelukkig kunnen we het komende jaar met z'n allen in de Noordster blijven, mede doordat we met vier i.p.v. vijf kleutergroepen gaan starten. 

We beginnen volgend schooljaar met twee nieuwe leerkrachten, juf Jenny in groep 4 en juf Jacqueline in groep 5. Ook Esmé Sopacua, die dit schooljaar succcesvol haar LIO-stage bij ons deed, zal bij ons blijven: zij gaat het ouderschapsverlof van juf Marloes invullen. 

Vandaag hadden we een verhuisdag. De leerkrachten die geen leerlingen hadden, hebben de hele ochtend keihard gewerkt om alle groepen te verhuizen naar hun nieuwe lokaal. Een hele klus, maar mede dankzij de hulp van onze conciërges is alles helemaal klaar en kunnen we ons gaan verheugen op de vakantie.
In de laatste week van de vakantie gaan we dan weer samen aan het werk. De laatste donderdag en vrijdag zal het hele team aanwezig zijn, mede voor teamscholing en veel overleg over het komende schooljaar. Heeft u het jaarrooster al in uw agenda overgenomen? U vindt dit jaarrooster en het vakantierooster (waarin opgenomen de margedagen) in het tweede deel van onze schoolgids. 

We hopen dat u en uw kinderen net zo hebben genoten van het afgelopen schooljaar als wij hebben gedaan. Zonder de hulp van onze onvolprezen ouderraad, de groepsouders en de vele ouders die regelmatig een helpende hand uitsteken, was het ons nooit gelukt al deze mooie dingen voor onze kinderen te organsieren! We willen u allen dan ook hartelijk danken voor de vele hulp en het in ons gestelde vertrouwen. 

Rest mij nog u allen een hele fijne vakantie toe te wensen!
We zien elkaar maandag 26 augustus om 8.15 uur op het schoolplein. In de laatste vakantieweek krijgt u nader bericht over de opening van ons schooljaar.

Vriendelijke groet,
Gerdien Wassenaar,
directeur.
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.