Taal/spelling

Expertgroep Taal

Deze expertgroep werkt planmatig aan de vakgebieden spelling, woordenschat en taalbeschouwing.

Spelling

Door de invoering van een nieuwe spellingmethode in dit schooljaar voor groep 4 t/m 7, is de eerste helft van het schooljaar veel tijd van de expertgroep naar dit onderdeel gegaan. De nieuwe methode ‘Staal’ kenmerkt zich door een dagelijkse gestructureerde lesopbouw met herhaling (opfrissen) en instructie middels modeling. Spelling en grammatica worden in deze methode gecombineerd. De expertgroep inventariseert en beantwoordt vragen van de leerkrachten en stelt gaandeweg het schooljaar protocollen op hoe er vanuit de Borgh met deze methode gewerkt wordt.

Woordenschat

In de kleutergroepen is er veel aandacht voor het vergroten van de woordenschat door middel van thematisch werken. In groep 3 worden nieuwe woorden aangeleerd aan de hand van thema’s en met behulp van de methode  ‘Veilig leren lezen’. Vanaf groep 4 wordt er op school gewerkt met ‘Weerwoord’. Deze methode maakt gebruik van de woorden behorend bij de wekelijkse teksten van Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). Resultaat van dit jaar is dat in ieder lokaal vanaf groep 4 een woordmuur te zien is. In het volgende schooljaar werkt de expertgroep de doorgaande lijn woordenschat verder uit.

Taalbeschouwing

In het taalonderwijs op De Borgh wordt gebruik gemaakt van leerlijnen. Taalopdrachten worden gekoppeld aan de verschillende doelen waaraan per leerjaar gewerkt moet worden. De opdrachten zijn geïntegreerd in de vakgebieden. Zo wordt bijvoorbeeld aan meerdere doelen van mondelinge taalvaardigheid gewerkt tijdens kringgesprekken, presentaties of theatervoorstellingen. Schriftelijke taalopdrachten kunnen worden gekoppeld aan de wereld-oriënterende vakken. 

In de komende periode gaat de expertgroep zich verder verdiepen in het werken met taalleerlijnen en doelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.