Taal/lezen

De Expertgroep Lezen

Deze expertgroep werkt planmatig aan de vakgebieden technisch leesonderwijs en begrijpend lezen.

Technisch leesonderwijs

Op de Borgh neemt het leesonderwijs een belangrijke plaats in. Vanuit de ambitie dat alle kinderen op een goed niveau vlot kunnen lezen,  wordt hier veel onderwijstijd in gestoken.

Vanaf de kleutergroepen start het technisch leesonderwijs en in groep 3 wordt de methode ‘veilig leren lezen’ gebruikt. In de groep 4 en 5 gaat het technisch leesonderwijs verder met de methode ‘Estafette’.

Buiten alle instructielessen is het voor alle leerlingen van groep 3-8 belangrijk om veel te lezen. Om het plezier in lezen te behouden en te vergroten is er ook aandacht voor leesmotivatie. De leerkrachten doen aan boekpromotie en lezen dagelijks voor. Ook doet de school mee aan de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. Door samenwerking met de openbare bibliotheek is het aanbod van boeken up-to-date en gevarieerd, zodat kinderen kunnen kiezen uit boeken die bij hun interesse en niveau past.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is voorwaarde voor schoolsucces, want het is de basis voor vrijwel alle schoolvakken, zowel op de basisschool als in het vervolgonderwijs. Na het technisch lezen is begrijpend lezen daarom een vaardigheid waar de Borgh veel onderwijstijd aan besteed.

Begrijpend lezen start op de Borgh in de onderbouw als begrijpend luisteren. De strategieën die in de bovenbouw nodig zijn voor begrijpend lezen worden vanaf groep 1 al aangeleerd aan de hand van een prentenboek en herhaald voorlezen. Door het systematisch aanleren van de luisterstrategieën aan te blijven bieden in de gehele onderbouw, start de leerling met een goede basis voor het begrijpend lezen.

Vanaf halverwege groep 4 krijgen de leerlingen les in begrijpend lezen, hierbij wordt de methode  ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. Deze methode werkt met wekelijks actuele teksten uit het nieuws, waarbij de nadruk op de juiste leesstrategie ligt. Het toepassen van de juiste strategie helpt de kinderen om een tekst beter te begrijpen. Begrijpend lezen wordt in de groepen 5/6 en 7/8 groepsdoorbrekend gegeven, zodat leerlingen van hetzelfde leesniveau samen met de leerkracht aan hun tekstbegrip werken. Het woordenschatonderwijs, dat wekelijks gegeven wordt, is gekoppeld aan de methode van begrijpend lezen. Naast de belangrijke instructie in de klas, kunnen de leerlingen ook digitaal hun vaardigheden vergroten door te oefenen met de software van de methode. Dat kan zowel op school als thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.