Rekenen

Expertgroep Rekenen 

De Expertgroep Rekenen heeft tot doel het rekenonderwijs op De Borgh naar een nóg hoger niveau te tillen en afspraken over ons rekenonderwijs te borgen, om zo onze kwaliteit hoog te houden.  

Hiervoor wordt in het schooljaar 2018-2019 aan o.a. het volgende gewerkt: 

Betekenisvol Rekenonderwijs 

De expertgroep rekenen zet zich in om het rekenonderwijs te verbeteren. Door Handelingsgericht te werken en samen te leren werken met het handelingsmodel en het Drieslagmodel, denkt de expertgroep het rekenen meer af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Hiervoor zal teamscholing georganiseerd worden. Leerkrachten bereiden samen lessen voor en plannen hun blokken rekenen op een doelmatige manier.  

Scholing

Het doel is dat àlle leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 de cursus Met Sprongen Vooruit cursus gevolgd hebben aan het eind van schooljaar 2019-2020. Deze cursus geeft leerkrachten kennis en materialen om rekenvaardigheden, met name het automatiseren, al bewegend met leerlingen te oefenen.

Tijdens een teamscholing wordt het gehele team geschoold in Handelingsgericht werken. Leerkrachten bereiden samen lessen voor en plannen hun blokken rekenen op een doelmatige manier.  

Software t.b.v. rekenen

De expertgroep wil zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van beschikbare software teneinde aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen te kunnen voldoen. Binnen school, maar ook thuis, kunnen kinderen werken met het programma Rekentuin. In dit programma oefenen kinderen spelenderwijs en op hun eigen niveau rekenvaardigheden met uitdagende online rekenspellen.

Leerlijn vermenigvuldigen

De leerlijn vermenigvuldigen wordt met het team besproken waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de kennis van de tafels door onze leerlingen. Er wordt een borgingsdocument opgesteld waarin alle afspraken over het oefenen met tafels, de tafeldidactiek en het gebruik van tafeldiploma’s vastgelegd wordt. 

Nationale Rekendag, Kangoeroewedstrijd 

De expertgroep rekenen organiseert dit jaar op 3 april de Grote Rekendag. 

Ook doen kinderen die van rekenen en wiskunde houden mee met de Kangoeroewedstrijd op 21 maart. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.