Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid website

Op onze school komt het regelmatig voor dat kinderen in één of meerdere vakken erg goed presteren. Op de Borgh proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Daarom verkorten we, waar dit kan, voor deze leerlingen de leerstof. Na selectie bieden we bovendien verrijkings- en verdiepingsstof aan en de kans om samen met anderen aan extra uitdagende opdrachten te werken (Levelwerk). 

Op de Borgh wordt niet alleen in de klassen aandacht gegeven aan kinderen die meer aan kunnen. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen (of jonge kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong) hebben we op de Borgh plusklassen. Deze plusklassen komen wekelijks bij elkaar. In totaal zijn er vier plusklassen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Een leerkracht die gespecialiseerd is in onderwijs aan deze leerlingen verzorgt de lessen en bepaalt mede het beleid ten aanzien van kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Kinderen in de plusklassen leren vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, leerstrategieën en de aanpak van een taak.

Leerlingen die deelnemen aan deze plusklassen zijn geselecteerd aan de hand van criteria. Hierbij kijken we naar hoge scores voor Rekenen en Begrijpend lezen, kenmerken van (mogelijke) hoogbegaafdheid zoals goed geheugen, snel verwerken van informatie, snelle en goede verbanden leggen, opvallend snelle ontwikkeling, bezig met levensvragen etc. Daarnaast moet er een duidelijke behoefte op cognitief dan wel sociaal emotioneel gebied zijn waaraan in de klas onvoldoende tegemoet gekomen kan worden. Er moet dus sprake zijn van een duidelijke hulpvraag. Leerlingen die niet voldoen aan de hoge scores op Rekenen of Begrijpend lezen, maar wel aan de overige criteria, kunnen soms toch geplaatst worden in een plusklas. We spreken dan van onderpresteren. Bij kleuters kijken we naar de ontwikkelingsvoorsprong. Plaatsing in de plusklas wordt halfjaarlijks geëvalueerd waarna besloten wordt of de betreffende leerling nog steeds dezelfde onderwijsbehoefte heeft en dus in de plusklas blijft of niet.

Tijdens de lessen werken we, ieder op zijn eigen niveau, aan drie doelen:  

 

Leren leven

Leren leren

Leren denken

 

Dit doen we door samen in gesprek te gaan, door uitdaging te bieden tijdens het werken aan verschillende soorten opdrachten en hen vaardigheden aan te leren die zij kunnen meenemen in hun verdere schoolcarrière. De lessen zijn onder andere gericht op het aanleren van vaardigheden zoals reflecteren, samenwerken, doorzetten, leren om fouten te maken en hoe hier mee om te gaan, onderzoeken etc.

De coördinator meer- en hoogbegaafdheid werkt nauw samen met het team om zo kennis over meer- en hoogbegaafdheid, plusgroepen en Levelwerk te delen. Leerkrachten zetten geleerde kennis over meer- en hoogbegaafdheid en over leren actief in, in eigen lessen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.