Het jonge kind

Expertgroep Het Jonge Kind

Vanuit deze expertgroep wordt gewerkt aan de doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 4. Er zijn voor het huidige schooljaar doelen gesteld. Zo wil de expertgroep bijvoorbeeld de kinderen van groepen 3 en 4 meer ruimte geven voor hun onderwijsbehoeftes, zoals meer beweging, de mogelijkheid om spelend te leren en verschillende leerstijlen aan te bieden zoals visueel, mondeling, motorisch en onderzoekend. Verder zijn er bijvoorbeeld doelen gesteld op het gebied van thematisch werken, aandacht voor differentiatie en voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3.

Begin schooljaar 2018-2019 is er door de expertgroep een stappenplan gemaakt, dit plan wordt uitgevoerd, regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Er zijn dit schooljaar al verschillende doelen behaald, zoals een gezamenlijk thema ‘Bouwen’ voor groep 1 t/m 4. Bij dit thema hadden gezamenlijke bouwmiddagen een effect op de samenwerking, het van elkaar leren, het werken op verschillende niveaus en het rekening houden met elkaar. Verder zijn er inspirerende materialen van de Kleuteruniversiteit aangeschaft en is dit schooljaar gestart met het werken met iPads. Bovendien is er nu een Plusklas voor de groepen 1/2  en 3/4.

Aan het eind van het schooljaar wil de expertgroep Het Jonge Kind zich ook gericht hebben op schrijfonderwijs in de kleutergroepen. Verder komt er een onderzoek naar observatie- en registratiesystemen voor groepen 1 en 2, met eventuele mogelijkheid om dit door te trekken naar groep 3. Ten slotte komt er een onderzoek voor een nieuw kleuterrapport.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.